Intézményi Profil

/tervezett/


A Hegyhát Nonprofit Kft. lakóotthont kíván létrehozni olyan értelmi fogyatékos emberek számára, akik egy, vagy mind két szülőt elvesztették. Alábbiakban, a lakóotthonban megvalósítandó feladatokat foglaltuk rendszerbe.

1. Minőségi lakhatási körülmények, lakóotthon létrehozása

2. Felnőttoktatás a készségfejlesztő speciális szakiskolai modulok felhasználásával (2x2 év), ebben részvételi lehetőség a lakóotthoni ellátottaknak,illetve tanulócsoportok szervezése nappali ellátás keretében fogyatékos személyeknek Az értelmi fogyatékos felnőttek készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása egyedülálló kezdeményezés Magyarországon az önálló életvezetés és munkába segítés területén.

3. Védett munkahelyek és munkalehetőségek /napi pár órás/ felkutatása, keresése Lehetőség szerint minden munkába állítható ellátottnak személyre szabott, képességeinek megfelelő munkát keresünk.

4. Védett munkahelyek teremtése a lakóotthonban és környezetében végezhető munkákra (takarítás, kertgondozás, konyhai kisegítő és kézbesítői munka, stb,)

5. Rekreációs bázis létrehozása Magyarországon kevés szerepet kap a rekreáció a fogyatékosok életében, ha vannak is időnként szervezett és tervezett szabadidős programok, azok nem mindig minőségi elfoglaltságot jelentenek, és azokat sokszor nem szakemberek irányítják. következőket szeretnénk megvalósítani:

- szellemi rekreáció keretében zeneterápiás foglalkozás,

- képzőművészeti alkotóműhely létrehozása művésztanár vezetésével - múzeum -, tárlatlátogatás heti rendszerességgel,

- színházi előadásokon, koncerteken való részvétel,

- kutyaterápiás foglalkozás.


- fizikai rekreáció keretében

- kirándulás

- túrázás

- jóga

- gyógytorna

- táncterápiás foglalkozás

- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása a következő sportágakban: tenisz, asztalitenisz, kerékpározás, stb.

- részvétel fogyatékosok sportversenyein.

felnőttoktatásban résztvevőkkel együtt nagyszámú értelmi fogyatékos embert tudunk mozgósítani, célunk, hogy igénnyé és szokássá váljon a rendszeres fizikai aktivitás, a szabadidő kreatív eltöltése. Nem utolsó sorban jelentősen tudnánk tehermentesíteni a sérült emberek túlterhelt, magukra maradó, kevés segítséget kapó családjait. A Hegyhát Nonprofit Kft.-vel szorosan együttműködik a Hegyhát Egyesület. Az 1997-ben alakult egyesület a fővárosban élő, értelmi fogyatékos embereknek sportolási, versenyzési lehetőséget biztosít. Kellő tapasztalatot szerzett a fogyatékosok sport-rekreációja terén, sport-rekreációs tevékenysége példaértékű. Több nagy érdeklődést kiváltó hazai verseny szervezése után 2000-ben 6 ország 120 sportolója részvételével, a Siketek és Nagyothallók budapesti egyesületével karöltve rendezték meg a „Millenniumi Kupa Hungary” nemzetközi teniszversenyt, melynek nagy visszhangja volt szakmai körökben.

6. Egészséges életmódra nevelés A rekreációhoz szorosan kapcsolódó terület, amellyel leginkább a helyes napi bioritmus szerinti életvezetést, a mértékletes és egészséges táplálkozási szokások kialakítását, az orvosi szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt, a higiénikus testápolást, az egészségmegőrzésben a testmozgás fontosságát tartjuk szem előtt.

7. Kutyaterápiás kutyakiképző vizsgaközpont szerepének vállalása a Kutyával az Emberért Alapítvány segítségével.

8. Nyári táborok szervezése Nagyon kevés sérültnek van lehetősége nyaralni, ez az elképzelésünk nagy hiányt pótol,és a hozzátartozók is pihenéshez juthatnak.

9. Környezettudatosságra nevelés Célunk felelősség kialakítása, erősítése a szűkebb és tágabb lakókörnyezet iránt. Tudatosság a háztartási energiák felhasználásában, takarékosságra nevelés. Egyéb harmonikus, tiszta környezetet építő programokban való részvétel,úgymint szelektív hulladékgyűjtés,erdőtakarítás,ház előtti utcafront tisztán tartása, virágosítása,közparkok ápolása.

10. Lehetőség támogatott döntéshozatalra, önérvényesítésre, életvezetési ismeretek szerzésére, alkalmazására.

Teljes mértékben

- a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (2006.), és a

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. törvény alapján, valamint

- a 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékos ügyi Program figyelembevételével és alkalmazásával összhangban kívánjuk folytatni tevékenységünket.

11. Az értelmi fogyatékosok érdekvédelmének segítése szociális munkás és jogász szakemberek bevonásával

12. "Épek" és fogyatékosok közötti kapcsolat kialakítását, erősítését célzó programok szervezése Célunk a többségi társadalmat közelebb hozni, idegenkedését csökkenteni a sérültek iránt.

13. Átmeneti otthon üzemeltetése a helyi önkormányzattal való előzetesen felmért igény alapján meghatározott szobaszámmal. Elképzelésünk az eddigi gyakorlattól merőben eltérő módon közelíti a felnőtt fogyatékosok életszervezését-életvezetését, mert átfogóan új, komplex szemlélettel viszonyul hozzá, hiszen

- minőségi lakhatást biztosít,

- védett munkahelyet keres és teremt,

- szakmát adó felnőttképzést szervez, amely Magyarországon ebben az éveken át tartó formában még nem volt,

- a minőségi rekreáció olyan széles körét nyújtja, ami különleges és sajátos a magyarországi intézményrendszerben,

- az egészséges életmód és környezettudatosság terén a hazai szemléletváltásoknak és az új Európai Uniós elvárásoknak kívánunk megfelelni,

- a támogatott döntéshozatal és a fogyatékosok önérvényesítése, mint modern európai trend nagy hangsúlyt kap nálunk,

- úgy gondoljuk, különösen itt az idő az "épek" és fogyatékosok legszélesebb körű integrációjára, aminek a terén sok tennivalónk van még,

- lényegesnek tartjuk a civil szféra összefogását, a Hegyhát Nonprofit Kft. sport-rekreációs civil együttműködésein kívül szoros kapcsolatot építettünk ki a budapesti Gondviselés Alapítvánnyal is, mely a középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali ellátását, munkába állítását, képzését, lakóotthoni elhelyezését tűzte ki célul,

- követendő példa lehet az a hozzáállásunk is, hogy a Hegyhát Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító és tulajdonosi körébe lehetőséget kaptak a részvételre - a szülőkön és gondnokokon kívül- fogyatékos embertársaink is, és azt tervezzük,hogy a jövőben a lakóotthonunkban élők is a kft. tulajdonosai lennének.

Budapest, 2011. július 27.


Kalocsa Mónika /tervezett intézményvezető/

Suhajda István /ügyvezető igazgató/

Hegyhát Nonprofit Kft | H-1021 Budapest, Hegyhát út 25-27. | e-mail: info@hegyhat.eu